Gode skivesopper

Gode skivesopper

Kremler (Russula) og Risker (Lactarius)

Vanligvis er soppcellene tynne og lange og kalles hyfer. Hvis du forsøker å bryte av en bit av en soppstilk, vil derfor stilken trevles opp. Kremler og risker har derimot runde celler. Dermed vil du kunne bryte av små biter av stengelen uten at den trevles opp. Kremler og risker skilles fra hverandre ved at relativt unge risker har melkesaft. Saften kan være klar, hvit eller oransje. Du ser den lettest ved å bryte en bit av hatten. Da vil den komme frem i overgangen til skivene. Risker er de eneste soppene som har melkesaft. Kremlene bør du kjenne fordi det finnes mange gode matsopper i denne gruppen. Av riskene spiser jeg bare to arter, men til gjengjeld finner jeg dem ofte. Nedenfor er det først bilder av de to typene brudd og så bilde av melkesaft. 

Sjampinjonger (Agaricus)

Sjampinjonger blir vanligvis ganske store. De har ring og lys brunrosa skiver som etterhvert farges svartbrune av sporene. De skilles fra fluesoppene på skivefargen og at de aldri har slire. Fluesoppene har hvite skiver og ofte slire. Små sjampinjonger har svært lyse skiver og kan forveksles med hvit fluesopp. Det finnes også giftige sjampinjonger. Giftsjampinjong er den viktigste. Hatt og stilk får messinggule flekker ved skraping, den vokser i kalkrike parker og lukter av karbol (særlig ved tillberedning). Det er ikke svært mange funn av denne i Norge. Flere spiselige arter får også gule flekker ved berøring. Bildene under viser skivefargen og gulfarging.

Vokssopper (Hygrophorus)

Vokssopper gjenkjennes på de tykke skivene me stor avstand mellom. Det finnes flere gode matsopper blandt dem.

Sleipsopper (Gomphidius)

Sleipsopper kjennetegnes ved slimlaget på hatten. De blir tørrere med alderen.

Parasollsopper (Lepiota)

De to parasollsoppene som er aktuelle som matsopper, er svært store. Disse to har ring og mørke hudlapper på hatten.

Blekksopper (Coprinus)

Dette er sopper som løser seg opp til en mørk væske når de blir eldre..

Musseronger (Tricholoma)

Dette er en gruppe som kan være vanskelig bestemme. De har alle musserongskiver, men det har også en del andre sopper. 

Andre skivesopper

Foruten sopper i de gruppene som er nevnt ovenfor, plukker jeg også disse: