Piggsopper

Piggsopper

Det er bare to piggsopper som jeg plukker som matsopp:

Blek piggsopp (Hydnum repandum)

Denne soppen er forholdsvis stor og kraftig. Den er lys og har skjøre pigger som lett faller av. Det er en meget god matsopp og du finner ofte en del av den. Den vokser i både bar- og løvskog.

Rødgul piggsopp (Hydnum rufescens)

Den er mindre enn den bleke piggsoppen og den har en mørkere rødgul farge. Ellers er forekomst og bruk som for blek piggsopp.

Furuskjellpigg (Sarcodon squamosus)

Denne likner mye på Granskjellpigg, men vokser under furu. Unge eksemplarer er spiselige. Furuskjellpigg inneholder teleforsyre og kan brukes til å farge garn blått.

Granskjellpigg (Sarcodon imbricatus)

Dette er en stor sopp som du finner mye av. Den egner seg ikke som matsopp. Den kan tørkes den og males til krydder eller kokes til soppsoya. Den vokser i granskog.

Andre piggsopper

Du finner en hel rekke andre piggsopper også. De fleste er små harde brune og hvite sopper. Du ser dem vanligvis bare ovenfra. Jeg har tatt med tre bilder. De to første er av Duftbrunpigg (Hydnellum suaveolens) og det tredje av Skarp rustbrunpigg (Hydnellum peckii). Jeg har også tatt med et bilde av Blåfotstorpigg (Sarcodon glaucopus) som er en større piggsopp. Den er rødlistet. Alle disse er uspiselige.