Skivesopper

Skivesopper

Hvordan sitter skivene inn mot stilken?


Noen skiver sitter rett inn mot stilken (sittende skiver):

 

Noen skiver går ikke helt frem til stilken  (frie skiver):

 

Noen skiver går nedover langs stilken  (nedløpende skiver):

 

Noen skiver har en "renne" innerst ved stilken 

(musserongskiver):

Hvordan sitter skivene i forhold til hverandre?

 

Noen sitter tett sammen (tettstilte skiver):

 

Noen sitter fjernt fra hverandre (fjernstilte skiver):

Skivene kan ha ulik tykkelse:

 

Noen er tynne:

 

Noen er tykkere:

Skivene kan ha ulike farger:


Noen sopper kan også endre farge etter hvert som de blir eldre (det siste bildet - unge skiver er lyst rosa). Dette kommer av at skivene etterhvert blir farget av sporene.

Skivene kan være gaffelgrenede (se ovenfor).