Vårfagerhatt

    Vårfagerhatt

(Calocybe gambosa)

Denne om våren og kan danne hekseringer. Den vokser på kalkrike gressmarker og løvlunder. Den kan også vokse om høsten. Den er hvit/gråhvit, skivene er hvite og tette og kjøttet er hvitt og kompakt. Den kan bli opptil 12 cm bred og 9 cm høy. Det er en meget god matsopp.