Vokssopper

Vokssopper

Voksoppene kjennetegnes ved at de har tykke skiver som står fjernt fra hverandre. Utenom dette er de svært forskjellige. En del er gode matsopper og ingen er farlige giftsopper.  

Skarlagenvokssopp (Hygrocybe punicea)

Dette er en god matsopp og den er lett kjennelig. Hele soppen er oransjerød og den er en middels stor sopp. Kjøttet er gulhvitt. Den vokser på gressmark og i løvskog om høsten. Den likner visstnok på Rød honningvokssopp, men denne er sjelden og rodlistet og har safrangult kjøtt i stilken.

Mønjevokssopp (Hygrocybe coccinea)

Denne er mondre og rødere enn skarlagenssoppen. Skivene er tilvokste, har gul egg og stilken er rød. Jeg plukker den som matsopp, men du må finne en del for at det skal monne noe. Den vokser om høsten på gressmark med mose.

Kantarellvokssopp (Hygrocybe cantharellus)

Den likner meget på mønjevokssoppen, men har gule skiver som er nedløpende. Den vokser på fuktig gressmark med mose. Det eneste jeg har funnet om spiselighet, er at man ikke vet. Den er ikke alvorlig giftig og jeg har muligens plukket den som en Mønjevokssopp.

Frostvokssopp (Hygrophorus hypothejus)

Dette er en god matsopp. Den er forholdsvis liten, slimet i fuktig vær og har gule nedløpende skiver. Den vokser sent på høsten i næringsfattig furuskog.

Olivenbrun vokssopp (Hygrophorus olivaceoalbus)

Dette er også en god matsopp. Den kan likne på frostvokssoppen, men den har hvite tilvokste skiver og tydelig pukkel. Den vokser om høsten i kalkfattig barskog med gran og mose.

Sotvokssopp (Hygrophorus camarophyllus)

En middels stor sopp med grå hatt som først er hvelvet og senere nedtrykket i midten. Stilken er ganske tykk og grå. Skivene er hvite/svakt grå og nedløpende. Kjøttet er hvitt. Den vokser om høsten blandt mose og lav i barskog. Det er en meget god matsopp.

Gulskivevokssopp (Hygrophorus karstenii)

Det er en sopp med tørr lys hatt og eggule nedløpende skiver. Den er middels stor til vokssopp å være. Den vokser om høsten i granskog med mose. Det er en god matsopp.

Grønn vokssopp (Hygrocybe psittacina)

Dette er en liten sopp med ulike farger. Jeg tar den med fordi den er iøynefallende og dekorativ. Fargen på hatt, stilk og skiver er fra grønn til oransjegul. Den er slimet i fuktig vær og vokser om høsten på gress- og beitemark.

Rødflekkvokssopp (Hygrophorus erubescens)

Det er en middels stor og meget vanlig sopp. Du kan se store mengder av den. Hatten er i rosanyanser, skivene er hvite med røde flekker, stilken er hvit/rosa og smalere nederst og kjøttet er hvitt og kan gulne ved snitt. Den kan vokse i hekseringer i granskog. Den smaker beskt, men skal være spiselig etter avkoking.