Parasollsopper

Parasollsopper

Mange parasollsopper har mørke hudlapper på en lys hatt og en ring. De som er interessante for meg, er også meget store.

Stor parasollsopp (Macrolepiota procera)

Denne soppen er meget stor. Den kan bli opptil 50 cm høy og 30 cm bred. Den har ring og hatten er lys med mørkere hudlapper. Dette skiller parasollsoppene fra fluesoppene (mørkere hatter med lyse hudlapper). Det er en fremragende matsopp og den vokser fra tidlig høst i skoger og enger.

Rødnende parasollsopp (Chlororphyllum rachodes) 

Den er litt mindre en Stor parasollsopp. Den vokser i næringsrike skoger og gressmarker om høsten. Vi har funnet den i barstrøet under bartrær og på maurtuer. Det hvite kjøttet rødner ved snitt og stilken blir etterhvert rødbrun ved skraping. Det er en meget god matsopp, men den bør avkokes eller stekes godt. Vi har alltid stekt den godt og det har vært tilstrekkelig.

Stankparasollsopp (Lepiota cristata)

Det finnes en rekke mindre parasollsopper. Dette er et eksempel. Den er opptil 5 cm høy og 4 cm bred. Den har en tynn forgjengelig ring og kjøttet er hvitt. Den vokser fra tidlig høst blandt gress i parker og skog. Soppen er uspiselig (snerpende smak).