Risker

Risker

Riskene kjennes på at de har melkesaft og et brudd uten trevler. Riskene har ofte hatt med fordypning i midten og tilløp til et konsentrisk sirkelmønster. Det er en svært vanlig soppgruppe. Jeg plukker bare to av dem til mat: Granmatriske (Lactarius deterrimus) og Furumatriske (Lactarius deliciosus). Jeg har også tatt med noen andre risker du sikkert vil finne.

Matriske

De to matriskene kan være vanskelige å skille fra hverandre, men begge er utmerkede matsopper. De er de eneste soppene som har oransj melkesaft. Saften ses lettest hos unge eksemplarer. Som unge er de lys oransjefagede, men får ettehvert et grønnlig skjær. De vokser tidlig på høsten og utover i næringsrik barskog.

Rødbrun pepperriske (Lactarius rufus)

Dette er en litt mindre riske. Den vokser fra tidlig høst i magre barskoger (helst furu). Den er spiselig, men smaker svært sterkt. Den skal visstnok kunne tørkes og anvendes som krydder. Den har hvit melkesaft.

Svovelriske (Lactarius scrobiculatus)

 

Dette er er en av de vanligste soppene. Den vokser om høsten i kalkrik granskog og kan finnes i store mengder. Den kan bli meget stor. Den er muligens spiselig etter avkoking. Den har hvit melkesaft som blir svovelgul når den kommer i luft.

Sotriske (Lactarius lignyotus)

En dekorativ sopp som vokser fra tidlig høst i kalkfattig barskog eller blandingsskog. Det hvitaktige kjøttet rødner langsomt ved snitt og den hvite melkesaften rødner langsom i kontakt med kjøttet.