Soppgifter

Soppgifter og virkninger

Nedenfor angis de viktigste soppgiftene og forgiftningstilstandene.  

Irritasjon i mage og tarm

Giftig rødskivesopp, Potetrøyksopp, Risker, Kremler, Rørsopper, Musseronger, Sjampinjonger, Kragesopper, Korallsopper.

Dette er stort sett ukjente giftstoffer som gir magebesvær med diare, magesmerter, kvalme og oppkast. Lettere tilfeller går over av seg selv, men man kan bruke kulltabletter. Alvorligere tilfeller må behandles av lege med fremkalling av brekninger, pumpe opp mageinnhold og mageskylling. De største faremomentene er dehydrering og forstyrrelser i elektrolyttbalansen. Symptomene kommer etter 1/2 - 5 timer. Noen sopper kan gi alvorlige anfall, bl.a. Pantermusserong.


Muskarinsyndromet

De giftige traktsoppene og trevlesoppene.

Giftstoffet er muskarin. Forgiftningssymptomene er: brekninger, kolikk, diare, svette, spyttflod, langsom puls, vann i lungene og pustebesvær, små pupiller og synsforstyrrelser, muskelsvakhet og koma. Symptomene kommer etter 1/4 - 4 timer. Hvis symptomene går ut over magebesvær eller man har mistanke om at man har spist en av disse soppene, bør man kontakte lege. Motgift er atropin.


Muscariasyndromet

Rød fluesopp, Brun fluesopp og Panterfluesopp.

Giftstoffene er Muskimol, Muskazon, Ibotensyre og muligens Bufotenin. Fogiftningssymptomene er: brekninger, kolikk, forstoppelse eller diare, svimmelhet (vertigo), muskelforstyrrelser (ataksi), øresus, akutt forvirring, muskelspasmer og kramper, hallusinasjoner, koma, pupillutvidelse og rask puls. Hvis symptomene går ut over magebesvær eller man har mistanke om at man har spist en av disse soppene, bør man kontakte lege. Motgift er fysostigmin og klorpromazin. Symptomene kommer etter 1/2 - 5 timer.


Narkotisk virkning

Spiss fleinsopp.

Giftstoffene er Psilocybin og Psilocin. Fogiftningssymptomene er: hørsels- og syns-hallusinasjoner og oppløftet sinnsstemning. Motgift er klorpromazin. Symptomene kommer etter 1 - 8 timer.


Alkohol-disulfiram-syndromet

Grå blekksopp.

Giftstoffet er Coprin. Giften hemmer nedbrytningen av alkohol i leveren og man får dermed for høy konsentrasjon av acetaldehyd i blodet. Forgiftningssymptomene er: intens rødme i ansikt, nakke og bryst, hodepine, brystsmerter, hjertebank, åndenød, angst og hetetokter. Det kan også observeres kvalme, brekninger, svimmelhet og fallende blodtrykk. Symptomene kommer mindre enn 1 time etter alkoholinntak.


Cellekjernegifter

Grønn og hvit fluesopp.

Giftstoffene er Amatoksiner, Phallotoksiner (Myriaphalloiner og Myriavirosiner). Symptomene kommer etter 6 - 24 timer. Forløpet deles inn i 3 faser:

Fase 1: kraftige brekninger med sterk diare med blod. Problemet er væsketap og forstyrrelse i elektrolytballansen. Dette kan føre til død. Denne fasen varer 1 - flere døgn.

Fase 2: en kortvarig bedring, men det kan allerede være tegn til skade på lever og andre organer. Denne fasen varer mindre enn 1 døgn.

Fase 3: gulsott, leverforstørrelse, sviktende leverfunksjon, blødningstendens, for lavt blodsukker og hypoalbuminemi. Til slutt kan man få generell leversvikt som kan føre til død. I tillegg kan man få akutt nyresvikt (tubulær nekrose). Denne fasen varer fra 2-3 døgn opp til 2-3 uker. 

Det er ca. 50% mortalitet uten behandling. Motgift er Thioctidase.


Protoplasmagifter

Spiss og butt giftslørsopp.

Giftstoffet er Orellanin (ødelegger hovedsaklig tubulcellene i nyrene). Symptomene kommer etter 2 - 14 døgn. Man får symptomer på akutt nyresvikt: for mye eller for lite urin, tørste, tretthet, smerter i nyrelosjene, urinstoff i blodet og blod og annet i urinen. Alvorlige forgiftninger kan føre til kronisk nyresvikt som må behandles med vedvarende dialysebehandling eller nyretransplantasjon.


Sandmorkelforgiftning

Sandmorkel.

Giftstoffet er Gyromitrin. Symptomene kommer etter 5 - 24 timer. Forgiftningssymptomene er: generell uvelfølelse, svette, appetittløshet og svimmelhet. Så kommer: brekninger, diare og litt feber. Selv lette forgiftninger kan gi kraftig svimmelhet, nedsatt balansevne, dobbeltsyn og ustø gange (kan minne om alkoholrus). Ved alvorlige tilfeller vil man utvikle tegn på leverskade (gulsott) og nyreskade etter 2 - 3 døgn. De alvorligste tilfellene kan føre til død og kjennetegnes gjerne ved kramper og bevisstløshet.

Motgift er Pyridoksinklorid (vitamin B6) og muligens Thioctidase.

Pluggsoppforgiftning

Vanlig pluggsopp

Det virker som om soppen inneholder giftstoffer som gir mage-tarm-besvær hos enkelte. Disse giftstoffene ødelegges ved varmebehandling. Symptomene opptrer etter 1 - 3 timer og det hele står på 1 - 4 døgn. I tilleg blir enkelte alvorlig syke etter gjentatte inntak av soppen. Dette tyder på en allergisk reaksjon. Giftstoffene virker som antigener mot kroppens immunapparat og kan ødelegge røde blodlegemer, gi toksisk leverskade, kretsløpskollaps, nyreskade, bevisstløshet og død. Man kjenner ikke noen av disse giftstoffene.

Forgiftning med Riddermusserong

Riddermusseron

Giftstoffene er så langt ukjente. De forårsaker nedbrytning av cellemembranen i skjelettmuskulaturen (rhabdomyolyse). Myoglobin kommer derfor ut i urinen og farger denne mørk. Symptomene viser seg hos voksne etter 24 - 72 timer med muskelsmerter, muskelsvakhet og perioder med kvalme og svette. Det er også rapportert dødsfall som høyst sannsynlig skyldtes forgiftningen. Så langt ser det ut til at forgiftningen er begrenset til europeiske varianter av soppen.