Korallsopper

Korallsopper


Tidligere ble disse kalt fingersopper. Det er mange forskjellige varianter fra de ganske store og til de helt små. Noen av dem er gode matsopper. Det kan ofte være vanskelig å bestemme disse soppene uten mikroskop eller andre analyser. De tre viktigste kan man lære seg: gul korallsopp, rødtuppsopp og giftkorallsopp. En god regel er at man ikke spiser tynnfotede eller store korallsopper. Disse kan gi ubehag.

Gul korallsopp (Ramaria safraniolens)


For sopplukker er dette et kompleks av nærstående arter. Hit hører både Gul korallsopp og Gullkorallsopp (Ramaria brunneicontusa). Dette er gode matsopper, men de kan forveksles med giftkorallsopp. Plukk bare unge sopper. De vokser i moserik barskog (helst kalkrik).

Giftkorallsopp (Ramaria formosa)

Denne likner på gul korallsopp, men den har gule tupper og rosaaktige grener. Den er også noe mindre (ooptil 12 cm høy og 10 cm bred). Den vokser i løvskog og helst bøkeskog. Den kan forårsake oppkast og diare.

Rødtuppsopp (Ramaria botrytis)

Denne er på størrelse med gul korallsopp, men skiller seg fra denne på de røde tuppene på grenene. Det er en meget god matsopp og er nydelig sprøstekt.

Andre korallsopper

Det finnes en rekke andre korallsopper som du vil treffe på. Disse regnes imidlertid som ikke spiselige. Nedenfor er det bilder av følgende: Blek korallsopp (Ramaria pallida),  Grankorallsopp (Ramaria eumorpha), Grønntuppkorallsopp (Ramaria abietina) og Hvit småfingersopp (Ramariopsis kunzei).   

Noen som likner på korallsopper

Det finnes også noen som likner på korallsopper, men som ikke er det, f.eks. Kamfingersopp (Clavulina coralloides),  Grå fingersopp (Clavulina cinerea) og Gullgaffel (Calocera viscosa).