Litteratur

Litteratur

Det dukker stadig opp nye soppbøker for nybegynnere. Selv har vi hatt mye glede av denne (muligens utgått):

 

Bo Nylén og Jens Stordal: Soppene fotografert der du finner dem

 

Noen mer omfattende bøker er:

 

Bo Nylén (Per Marstad): Sopp i Norden og Europa

Svengunnar Ryman og Ingmar Holmåsen: Svampar - en fälthandbok

Hans E. Laux: Der grosse Kosmos Pilzführer (meget gode bilder)


Thomas Læssøe og Jens H. Petersen: Nordeuropas svampe 2 bind

Et meget godt verk som også finnes på engelsk

 

Utenom de generelle bøkene, finnes det også mange bøker om spesielle soppgrupper. Jeg vil nevne: 

Nordeuropas svampe (kan bestilles fra Svampetryk - www.svampe.dk)

Per Marstad: Russula in the nordic countries (kremler)

Petersen/Borgsjø: Key to the species of Ramaria known from Fennoscandia

(korallsopper - kan lastes ned fra www.mycokey.com)


Det finnes også litteratur om giftsopper:

Gulden og Schumacher: Giftsopper og soppforgiftninger

Side fra UiO

Brosjyre fra Folkehelseinstituttet


En god kokebok:

Else Ragnhild Wiborg: Mine soppgleder