Stilken

Stilken

Noen sopper har ring:

 

Ringen er en rest av en hinne som har dekket skive-/rørlaget. Den kan være kragtig eller lite synlig. Den kan også falle av hos en del sopper. Med alderen kan den bli farget av sporene.

Noen sopper har slør:

 

Sløret er en rest av en løst vevet hinne som har dekket skivelaget. Når soppen blir større, sprekker dette sløret opp og sitter igjen som mer eller mindre tydelige rester på stilken og langs kanten av hatten.

Stilken kan stå i en slire:

Sliren er en rest av en "hud" som har omgitt soppen i bakken. Hudlappene på enkelte sopphatter er også en slik rest. Sliren kan være mer eller mindre tydelig og bestandig og den kan være helt nede i jorden eller stikke noe opp. Sliren er viktig for sopplukkere fordi den skiller fluesopper fra en del andre sopper.

Andre spesielle kjennetegn:

Stilkene kan ha ulike farger. En og samme stilk kan ha flere farger. De kan ha et nettmønster, skjell, være glatte eller se flosset ut. Stilken kan ha ulikt utseende over og under ringen. Noen stilker er spesielt trevlete og andre er hule. Tykkelesen kan variere på en og samme stilk. Noen ender i en slags knoll.