Sleipsopper

Sleipsopper

Sleipsoppene kjennes på slimet på hatten. Du renser enkelt soppen ved å splitte den fra stilken og nesten gjennom. Dra delene forsiktig fra hverandre fra stilksiden. Dermed får du av det meste av slimet.

Sleipsopp (Gomphidius glutinosus)

Sleipsopp kjennes på grå hatt med slim på og sitrongul farge nederst på stilken. Eldre sopper får mørke flekker på hatten og mangler slim. Skivene er først gråhvite og nedløpende og mørkner etterhvert. Soppen er middels stor vokser med gran i skog og åpen mark om høsten. Det er en utmerket matsopp.

Rosa sleipsopp (Gomphidius roseus)

Den likner på Sleipsopp, men har rosa hatt. Den er heller ikke så slimet, men blir noe slimet i fuktig vær. Den er heller ikke sitrongul nederst på stilken. Det er en god matsopp som vokser senhøstes med furu på tørre steder og nesten alltid sammen med Seig kusopp.