Ikke anbefalt

Sopp jeg ikke anbefaler

Det er noen sopper jeg persolig ikke anbefaler som matsopp. Det er enten fordi de kan medføre problemer for enkelte mennesker, eller fordi jeg ikke synes de er gode nok.  

Honningsopp (Armillaria mellea)

Denne finner du ofte masse av. Det finnes enkelte mennesker som blir dårlige av honningsopp og derfor unngår jeg denne. Jeg blir ikke dårlig, men mine gjester kan bli det.

Stubbeskjellsopp (Kuehneromyces mutabilis)

Denne vokser også i knipper på morken ved og du kan finne mye av den. Den kan imidlertid lett forveksles med Flatklokkehatt som er farlig giftig. De må studere stilken på hver sopp og det kan være fort gjort å overse en farlig sopp.

Sandmorkel (Gyromitra esculenta)

Sandmorkelen er svært giftig for en del mennesker. Den må forvelles flere ganger før den kan spises og selv da er ikke all gift borte. Jeg synes også at forvellet sopp mister mye av sin smak og konsistens. Dette er grunnene til at jeg ikke anvender denne soppen som mat.

Skrubber

Jeg har spist Brunskrubb (Leccinum scabrum) tidligere, men jeg plukker den ikke mere. Det finnes mye annen sopp som er mye bedre matsopp, etter min mening. Myrskrubb (Leccinum niveum) har jeg ikke appetitt på.

Kamfluesopper (ringløse fluesopper)

Det er alt for lett å forveksle hvit, rød og brun kamfluesopp med vanlig fluesopp som har mistet ringen. Jeg har selv spist Gul kamfluesopp (Amanita crocea) og den var meget god, men jeg plukker den ikke lenger, selv om Gul fluesopp (Amaita citrina) neppe er giftig og bare er uspiselig.

Riddermusserong (Tricholoma equestre)

Tidligere spiste man Riddermusserong, men i de senere år har det vist seg alvorlige forgiftningstilstander ved gjentatte inntak av denne soppen. Det ser ut til at man må spise en god del før forgiftningen viser seg.