Ribbesopper

Ribbesopper

Kantarell (Cantharellus cibarius)

Dette er vel den best kjente matsoppen av alle. Den er meget god og den kan vanskelig forveksles med andre sopper. Den vokser i de fleste skogstyper og er veldig vanlig i hele landet. Den er meget anvendelig som matsopp. Den eneste soppen den virkelig kan forveksles med, er falsk kantarell (siste bildet i øverste rekke). Falsk kantarell har imidlertid skiver og ikke ribber. I år har vi sett få kantareller, men masse falske (de to nederste bildene).

Blek kantarell (Cantharellus pallens)

Den likner svært på vanlig kantarell og kan forveksles med den. Den vokser i løvskog og bør få stå fordi den er rødlistet. Skulle man ta den for en valig kantarell, er det ingen fare. Den er en meget god matsopp.

Traktkantarell (Cantharellus tubaeformis)

Dette er den soppen du vanligvis finner i størst antall. Det er en meget god matsopp og den vokser i moserik bar- og blandingsskog sent på høsten. Den er ganske liten, hatten er traktformet og leder ned i en hul stengel. Den kan ha varierende farger fra gråaktig til gulbrun. Det kan sitte barnåler og annet i den hule stengelen slik at den bør deles ved rensing. Den er nesten aldri markstukken. Det er svært viktig å observere traktfasongen og ribbene. Det finnes ganske små brune sopper som er meget farlige, men ser du etter trakt og ribber, er ikke forveksling mulig. Den kan imidlertid lett forveksles med gullmosehatt. Den kan være svært lik, men har skiver (siste bilde).

Gul trompetkantarell (Craterellus lutescens)

Denne likner ganske mye på traktkantarell. Den er vanligvis større og løsere i hatten. Hatten er også mørkt brungrå, mens stilken er oransjegul. Den vokser i moserik og kalkrig barskog på fuktige steder. Det er en meget god matsopp. Enkelte år ser du den nesten ikke, mens av og til finner du store mengder. Av og til ser ribbene nesten ut som et tynt porelag. Under  rensingen bør denne også deles på grunn av den hule stilken.

Fiolgubbe (Gomphus clavatus)

Sammenliknet med de andre ribbesoppene, er den ganske stor og kraftig. Det er en meget god matsopp, men du ser den skjelden og bør la den stå i fred. Den er rødlistet. Den vokser på leirjord i moserik og kalkrik granskog. Den kan også vokse i bøkeskog.

Svart trompetsopp (Craterellus cornucopioides)

Dette er en liten til middels stor sopp. Den vokser i løvskog og i moserik blandingsskog. Den er gråaktig utenpå og ganske svart inni. Utsiden kan ha spor av ribber. Kjøttet er meget tynt. Den er ikke vanlig, men en meget god matsopp.